14-aastane on laps!

14 aastane

Kas keegi oskab selgitada, miks on Eestis 14-aastasel seaduslik õigus asuda seksuaalvahekorda?

14-aastane laps käib põhikoolis (ilmselt 8 klassis). Seaduse järgi on laps kohustatud omandama vähemalt põhihariduse (lõpetama 9. klassi) või üritama seda saada kuni 17-aastaseks saamiseni. Kuidas peaks selle seaduse täitmisele kaasa aitama olukord, et 14-aastasel on võimalik enne kohustusliku koolikohustuse täitmist saada laps? Viimastel andmetel võib seaduslikus seksuaalvahekorras olemine selleni viia.

14-aastane ei tohi abielluda! Kuidas kohandub traditsioonilistesse ja mittetraditsioonilistesse peremudelitesse olukord, kus kahel 14-aastasel on seaduse järgi õigus asuda vahekorda, saada laps ja luua perekond, kuid nad ei tohi abielluda? Seda ka siis kui vanemad selleks nõusoleku annavad? Kohus võib abiellumist teatud juhtudel lubada alles siis kui laps on saanud vähemalt 15-aastaseks.

14-aastane ei saa valida. 2016. aastal langetas Riigikogu valimisiga 16-aastale. Teema pakkus palju arutelu, sest 16-aastane ei ole paljude seadusandjate silmis endiselt adekvaatne. Seetõttu langetati valimisiga vaid kohalike omavalitsuste valimiste puhul. Riigikogu puhul on hääletamisõigus endiselt 18-aastaseks saanud isikul.

14-aastane ei tohi osta alkoholi! Eestis võib alkoholi osta ja tarbida, kui inimene on saanud täisealiseks ehk 18-aastaseks.

Kuidas kõike seda arvesse võttes on Eesti kehtivate seaduste järgi võimalik olukord, et lapse usaldusisik (treener, õpetaja), kes on lapsega tegelenud juba siis, kui ta oli 10-aastane või noorem, võib lapse 14. sünnipäeval temaga seaduslikult vahekorda asuda?

Milliste nägudega viivad lapsevanemad tänaste uudiste valguses peale koroonat oma lapsed tagasi jalgpalli-, ratsutamise vm trennidesse? Kas sellel võib olla suurem mõju Eesti noortespordile laiemalt?

Mida saad Sina teha?

11. veebruaril 2021 sai Rahvaalgatus.ee keskkonnas erakonna Eestimaa Rohelised ettepanek “Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!” 5029 allkirja ehk pöördumine, mille eesmärk on tõsta lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalvahekorra vanusepiiri seniselt 14. eluaastalt 16. eluaastale, edastatakse Riigikogule. Menetlusse pole see veel jõudnud.

Eelnõule enam allkirju anda ei saa, kuid algatust on võimalik meilitsi jälgida. Soovitan seda teha (hetkel on selleks soovi avaldanud 43 huvilist).

16. veebruaril 2021 esitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon eelnõu 339 SE karistusseadustiku muutmiseks, milles 14-aastasega on endiselt võimalik vahekorda astuda, kui teine osapool on kuni 20-aastane. Alates 21. eluaastast peab teine osapool olema vähemalt 16-aastane. Ka selle, menetlusse võetud eelnõu edasist käiku tasub jälgida. Miks ei suuda konservatiivid selles küsimuses konservatiivsemad olla?

Ettepanek

Juba aastaid on Eestis räägitud, et seadusliku seksuaalsuhte vanusepiir tuleb taas tõsta 16. eluaastale (miks seda 2002. üldse langetati?). Vahet pole kas ettepanek on tehtud roheliste, konservatiivide, rahvaalgatuse või kellegi teise poolt.

Mina lisaks sellele Inglismaal ja Walesis kehtiva reegli, kus õpetaja, hooldaja, eestkostja jm usaldusisik lapsele ei tohi olla vahekorras alla 18-aastasega. See tuleks kasuks Eesti spordile ja koolielule laiemalt.

Kas sellise seaduse kehtimisel alaealised enam ei seksiks? Kas juba kehtiva seaduse alusel alaealised ei tarbi alkoholi? Ei, aga sellise seaduse kehtimisel oleks 14-aastase tütre isal võimalik peigmehele tutvustada paragrahvi, mitte külmrelvi, mis võib halvimal juhul kaasa tuua karistusseadustiku ühe teise paragrahvi rikkumise.