250 lehekülge valimisprogramme

Erakonnad on nendeks valimisteks kokku kirjutanud ca 250 lehekülge valimisprogramme, millest võib välja lugeda ka loosungit: “Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös!

Terve lõigu Eesti Vabariigi iseseisvusmanifestist (1918) on oma programmi kirjutanud Keskerakond, kuid põnevaid tähelepanekuid leiab ka teiste erakondade lubadustest.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (44 lk)

SDE programmVisuaalselt ja temaatliliselt kenasti kokku pandud programm, mis on SDE lehelt lihtsalt leitav ja allalaetav.

Kui midagi oleks võinud paremini teha, siis iga peatükk oleks võinud alata selgitava videopöördumisega, kus erakonna või programmitoimkonnajuht selgitaks tähtsamaid punkte ja seisukohti.

Venekeelne valija: Programm on olemas ka vene keeles. Siiski – täispikal lehel on jäänud tõlkimata?

Eesti Reformierakond (93 lk)

Reform.ee lehelt lihtsalt leitav, visuaalselt ilusti presenteeritud nii video kui tekstikujul. Allalaetavatest programmidest parimalt kujundatud ja lihtsasti loetav.

Reformi programm

Programm on erakondade platvormidest kõige mahukam, kuid 93 leheküljelt võib leida ka üldsõnalisust – näiteks sõna “toetab” esineb 112 korda ja  “arendab” 53 korda.

Venekeelne valija: kasuta Google translate?

Eesti Keskerakond (33 lk)

Erakonna veebilehel ei ole programmile eraldi veebilehte, see on kättesaadav ainult allalaetaval kujul.

Kujunduslikult on tegemist täiesti keskpärase lahendusega – ei ole kasutatud erakonna sümboolikat, mitmes kohas on vormistuse vead, milllega isegi keskkooli õpilase referaadi hinne langeks – pealkiri ühel lehel, tekst teisel, loetelu vahed jne.

Juba mainisin, et lastetoetuste puhul on tegemist suurema lubadusega, kui näiteks Reformierakonna poolt, kuid mis programmi sissejuhatuses pole saanud grammigi tähelepanu. Sissejuhatusest võib hoopis leida lõigu Eesti Iseseisvusmanifestist.

Aga head Keskerakondlased – miks te just selle lause manifestist võtsite, kus koduma poegi ja tütreid ühinema kutsute? Oleks võinud panna ka sellise lõigu: “Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad

Keskerakond vene keeles

Venekeelne valija: kasuta Google translate? Keskerakond? Miks ei ole programmi vene keeles? Äkki siiski kedagi huvitab?

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (ca 50 lk*)

Kui Keskerakonnal oli programm kättesaadav ainult allalaetaval kujul ja veebi ei olnud, siis IRLi programmi alla ei saa laadida, kuid veeb on olemas.

Kõik erakonnad peaksid oma programmid panema lihtsalt allalaetavale kujule. Veebipõhises programmis on valijate petmiseks väga lihtne hiljem muutusi ja täiendusi teha.

Näiteks, 24. jaanuaril toimus IRLi valimiskonverents, kus kinnitati IRLi lõplik valimisprogramm. Mis on aga saanud Mart Laari ettepanekutest? Mõned päevad enne volikogu korjas meedia Mart Laari kõnest välja, et IRL toetab avatud nimekirju. Aktuaalne Kaamera tegi sellest esiuudise, kus küsiti ka teiste erakondade arvamusi.

IRL nimekirjad

Tänase päevani seda olulist punkti IRLi prorammist ei leia. Loodan, et tehniline küsimus.

Venekeelne valija: Programm on olemas ka vene keeles, kuid kandidaatide link ei toimi. URL on huvitav, a’la: IRL.ee -> ru -> WHAT-WE-DO -> Безопасность

Eesti Vabaerakond (29 lk)

Mõni erakond nimetab valimisprogrammi ka valimisplatvormiks, kuid Vabaerakonnal on nii programm, platvorm kui manifest. Veel nädal tagasi ei olnud minuteada 20. septembril vastuvõetud programm täispikkuses veebis üleval, kuid tuleb tunnistada ja tunnustada, et Vabaerakond on parlamendivälise jõuna teinud põhjaliku töö ja ettavalmistuse. Programmi võiks veel panna lihtsalt allalaetavaks.

Venekeelne valija: kasuta Google translate?

Erakond Eestimaa Rohelised (ca 16 lk*)

Ka Rohelised on kokku pannud mahuka programmi, kuid IT-mees võiks selle veidi suuremasse fonti panna. Kui midagi on internetis väikses kirjas kirjutatud, siis üldjuhul on need väga olulised kasutustingimused, mida keegi ei viitsi lugeda.

Venekeelne valija: kasuta Google translate?

Rahva Ühtsuse Erakond (ca 5 lk*)

Paratamatult on parlamendivälistel erakondadel raskem oma programmi väga täpselt paika panna, sest siseinfo on mitmes vallas puudulik. Seda näeb ka RÜE programmist a’la:

RÜE pöörab tähelepanu rahvaarvu suurendamisele. Praegune Eesti laste ja noorte arv ei ole jätkusuutlik. RÜE ettepanekud majanduskasvuks suurendavad inimeste kindlustunnet, et nad saavad hakkama kolme ja enama lapsega peres.

Aga otsides, et mis on siis need ettepanekud majanduskasvuks, leiab, et “Riigi ülesandeks on luua tingimused majanduskasvuks“, “Tihe koostöö majanduse, keskkonnakaitse ja hariduse valdkonnas Põhjala riikidega on majanduskasvu seisukohast oluline” ja “Tagame investeeringud haridusse ja teadusesse, sest see on majanduskasvu eeldus ja alus“.

Lisaks mõned kordused, näiteks mis vahe on programmipunktidel:

  • Arendame üldkasutatavate spordirajatiste võrgustikku. Rahvaspordi populariseerimine on oluline nii vaimu kui füüsise tervikliku arengu aluseks.
  • Arendame üldkasutatavate spordirajatiste võrgustikku, toetades sellega rahvaspordi arengut kui tervislike eluviiside harrastamise üht eeldust.

Venekeelne valija: kasuta Google translate?

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (5 lk*)

EKRE on hiljuti avanud valimisteks uue kampaanialehe. Programmitekst ei ole veebist lihtsasti loetav ning seda ei saa ka alla laadida. Radikaalseid lubadusi a’la tasuta hambaravi, kinnisvaramaks välismaalastele ja abielus oleva noore pere kodulaenust 25 protsendi kustutamist, oleks ju iseenesest lõbus lugeda.

Venekeelne valija: kasuta Google translate?

Eesti Iseseisvuspartei (3 lk*)

Ja sel hetkel kui mõtled, et EKRE on radikaalne erakond, satud Iseseisvuspartei programmi sissejuhatust lugema: “Eesti liitmine Euroopa liiduga oli EV Põhiseaduse vastane. Eesti peab välja astuma Euroopa Liidust, veelkord taasiseseisvuma“.

Venekeelne valija: kasuta Google translate? Või parem – ära kasuta.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (ca 2 lk*)

Toimus kongress. Võeti vastu manifest.

Venekeelne valija: manifest on olemas ka vene keeles.

* – hinnanguline, tekst on veebilehelt kopeerituna ja suurus 12 fondiga. 

Kokkuvõte

Vähe on neid poliitikahuvilisi, kes kõik programmid läbi loevad, kuid iga kandidaat peaks vähemalt niipalju aega leidma, et oma erakonna programmiga tutvuda.

Ma loodan, et Riigikogu valimistel ei ole ühtegi kandidaati, kes väidaks, et ainult meie programm on õige ja kõik teised on halvad. Esiteks näitaks see, et isik ei ole enda ega teiste erakondade programme lugenud, sest neis on suhteliselt sarnaseid mõtteid. Teiseks võiks iga vähegi analüüsivõime ja kriitikameelega kodanik leida sobivaid punkte pea iga erakonna programmis.

RiisaluMuidugi Aivar Riisalu võib Rainer Vakrale alati öelda, et “Jumal tänatud, et ei ole (SDE programmi) lugenud” (al 5:30), aga selline väitlus ei küündi ka Foorumi saate tasemele.

Huvitav on see, et vene keeles on programmid saadaval vaid SDE, IRLi ja Vasakpartei veebilehelt ja inglise keelde pole nende valimiste kõige tähtsamat dokumenti tõlkinud mitte ükski erakond.