Asendusliikmete absurditeater: 1000 eurot istungi eest

Tänane EPL kirjutab, et sotside vangerdused lähevad maksumaksjale maksma üle 50 000 euro. Mitmete liikumiste tulemusena suundub ka endine sotside esimees Sven Mikser Riigikokku ja saadab esimesel töönädalal peale pikka suvepuhkust, Riigikogu tööst puhkama aprillis asendusliikmena Riigikokku pääsenud Hardi Volmeri.

Hardi Volmer on Eesti kultuurielu suurkuju, kes osales istungite kohaloleku kalendri järgi ka aktiivselt Riigikogu töös, puududes 33st istungist vaid 2 korral.

Volmer jätkas Riigikogu liikmena tööd nii mängufilmi režissööri kui stsenaristina ning loomulikult ei lõppenud ka sel suvel Singer Vingeri esinemised.

Erinevalt oma erakonna- ja bändikaaslasest Mihkel Rauast toetas ta erakonna esimehe valimistel Mikserit, mis on ka loogiline, sest erakonna esimees peab olema minister ja Volmer sai Riigikokku Sven Mikseri asendusliikmena.

Vastavalt Riigikogu liikme staatuse seadusele on Hardi Volmeril õigus saada volituste lõppemise hüvitist summas 10 332,66 eurot. Koos aprillikuust saadud palgaga on maksumaksja kulu Volmeri riigikogulase tööle olnud üle 30 000 euro, mis lihtsustatult teeb ühel istungil osalemise hinnaks 1000.- eurot. 

Nüüd sooviks näidata näpuga. Kuid mitte Hardi Volmeri suunas, vaid Riigikogu liikme staatuse seadusele

Selle tulemusena saavad kõik, kes vähemalt aasta on rahvaesindajana töötanud 6 kuu palga osas hüvitist, kes alla aasta, siis vastavalt oldud ajale kuni 3 kuud.

Riigikogu liikme tööleping?

Riigikogu juhataja Eiki Nestor selgitas mõni kuu tagasi, et “Riigikogu liige ei saa endale palga maksmist peatada”, sest pärast valimisi annab ta ametivande ja on seejärel seotud riigikogu kohustustega, millest ei saa keegi neid paariks päevaks vabastada.

Palk

„Pärast ametivande andmist on nad riigikogu liikmed. Nad ei käi tööl ettevõttes, neil ei ole tööandjat. Riigikogus tavalist töösuhet ei ole, tööandja on tegelikult valija. Seetõttu ei saa selliseid tööseaduse põhimõtteid nagu puhkus ja puhkuse andmine kasutada, sest pole seda suurust, mille nimi on tööandja, kes seda kõike korraldab,” kommenteeris Nestor riigikogu juhatuse otsust.

Täna tulid Riigikogu liikmed tagasi tööle peale pikka suvepuhkust. Mille ajal olid nad ikka tööl? Või puhkasid? Kas 20. augustil esines Tartus “mitte-kuskil-mujal-kui-Riigikogus-töötav” Hardi Volmer või oli laval siiski Singer Vinger koos oma esisolistiga? Miks ei peaks Riigikogu liige saama oma palga maksmist peatada kui tal on muid tasulisi tegemisi?

Kuigi Riigikogu liikmetega ei sõlmita töölepingu seadusele vastavat töölepingut, peaks Riigikogu liikme staatuse seadust võtma kui rahvaga, mitte kui iseendaga sõlmitud töölepingut. See sätestab, et:

  • Riigikogu liikmega sõlmiti 4-aastane tähtajaline tööleping
  • Riigikogu asendusliikmega sõlmiti tähtajatu leping, mis võib kesta peaaegu 4-aastat. Lepingu pikkus sõltub koalitsiooni ja oma erakonna tujudest ja tegemistest.

See võiks sätestada lisaks:

  • Töö- ja puhkeaja põhimõtteid,
  • Õigust puhkusele ja soovi korral töötasust loobumisele,
  • Tööaja lõppemisega seotud põhimõtteid

Riigikogulased töötuna arvele

Kui Riigikogu liige ei saa järgmistel valimistel enam valituks või kui asendusliikmena Riigikokku pääsenud liige peab tagasi astuma, sest valitsusse läinud liige suundub tagasi Riigikogu tööle, siis vaata seda kuidas tahad – tegemist on Riigikogu liikme koondamisega.

töötud

Koondamise puhul kehtivad Eesti Vabariigis järgmised Riigikogu poolt seatud põhimõtted:

  1. koondatul on õigus saada koondamishüvitist (seda siiski vähemalt 5-aastase staaži puhul 1 kuu, alates 10-aastast 2 kuud)
  2. kui koondatu võtab end töötuna arvele, mida mõni päev tagasi Õhtuleht ka riigikogulaste kohta kirjutas, siis vastavalt töötatud ajale on õigus saada töötuskindlustushüvitist 180-360 päeva (hetkel see riigikogulaste kohta siiski ei kehti). Hüvitise maksimummäär on 38,69 eurot päevas ehk ca 1100 eurot kuus.

Kokkuvõte

Riigikogulane on inimene nagu iga teine. Tal on muid tegemisi (nii tasulisi kui mitte) peale põhitöö. Seetõttu peaks riigikogulastele “töölepingu lõppemisel” kehtima samad põhimõtted, mis kõikidel teistel.

Pakun välja nägemuse:

  • Alla aasta tööl käinud Riigikogu liikmel on õigus saada 1 kuu hüvitist,
  • Üle aasta tööl käinud Riigikogu liikmel on õigus saada 2 kuud hüvitist.

Juhul, kui Riigikogu liige tööd ei leia, oleks tal lisaks õigus saada vastavalt töötatud ajale töötuskindlustushüvitist. Kuna palk on kõrge, siis riigikogulane saaks seda (180-360 päeva) maksimumäära ulatuses ehk ca 1100 eurot kuus. Kuid ta saaks seda samadel tingimustel (igakuised kohalkäimised ja raportid) Töötukassa kaudu.

Kui aga soovitakse olukorda muuta, siis tuleks teha seda kõigil ehk ka “normaalselt palgatöölt” koondatud võiksid hüvitist saada samas mahus (3-6 kuud).