Erakondade kriminaalid ja põhikirjad

Sel pühapäeval Tondiraba jäähallis toimuval Keskerakonna XV kongressil on päevakorras lisaks esimehe valimisele ka otsus muuta erakonna põhikirja, et kriminaalkorras karistatud isikud saaksid erakonda edasi jääda.

“Uskumatu! Kuidas see on võimalik? Karjuv üle(m)kohus!” ütlevad meediategelased, politoloogid ja teiste erakondade esindajad. Kiire pilk parlamendierakondade põhikirjadesse ütleb, et Keskerakond on kahjuks üks vähestest, kus kriminaalkorras karistatud isikud arvatakse automaatselt erakonnast välja.

Erakonnaseadus ütleb, et liikmeks astumisele, samuti väljaastumisele ja väljaarvamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust. Kumbki ei sea kohustust karistust kandvaid kriminaale erakonda mitte vastu võtta või jõustunud kohtuotsuse korral neid välja visata. Seda kõike on võimalik määrata erakonna põhikirjas.

Lühidalt tuleb põhikirjas määrata keda võib liikmeks vastu võtta ning mis põhjusel välja visata. Võtame ette parlamendierakondade põhikirjad ning nendes kriminaalse karistuse kohta sätestatu.

Keskerakonna põhikiri

Puht juriidiliselt ei keela Keskerakonna põhikiri kriminaalkorras karistatud isikut liikmeks vastu võtta, kuid süüdimõistva kohtuotsuse korral toimub automaatne väljaarvamine.

2.5.3.1. Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui:
2.5.3.1.2. erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus;

Ehk siis kui Toobal ja Laasi arvataks välja, siis kas puht tehniliselt saaks neid tagasi võtta? Ilmselt veidi keerulisem juhtum oleks, kui Edgar ise peaks sama tehnikat kasutama.

Reformierakonna põhikiri

Juriidilis-tehniliselt ei välista kriminaalasjas saadud karistus erakonna liikmeks saamist ega see ei ole ka põhjus erakonnast väljaarvamiseks.

SDE põhikiri

Juriidilis-tehniliselt ei välista kriminaalasjas saadud karistus erakonna liikmeks saamist ega see ei ole ka põhjus erakonnast väljaarvamiseks.

IRLi põhikiri

Erakonna liikmeks ei saa võtta isikut, kes:
1) kannab kriminaalkaristust;

6.2. Erakonna eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja:
4) kui ta on jõustunud kohtuotsusega mõistetud süüdi kriminaalkuriteos;

IRL-i eestseisus võib kriminaalkorras karistatud isiku välja visata, aga ei pea?

Vabaerakonna põhikiri

Juriidilis-tehniliselt ei välista kriminaalasjas saadud karistus erakonna liikmeks saamist ega see ei ole ka põhjus erakonnast väljaarvamiseks.

EKRE põhikiri

3.6 Erakonna liikmeks ei või olla ega võeta isikut, kes:
3.6.5 omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust;

6. Liikmelisuse lõppemine
6.4.10 punktis 3.6 osundatud asjaolude ilmnemine.
3.6.5 omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust;

Kokkuvõte

Uskumatu! Kuidas see on võimalik? – ma pean kiitma EKRE-t, kes ainsa parlamendierakonnana omab põhikirja, mis otseselt ütleb, et kriminaalõigusliku karistuse omamine ei võimalda isikul olla erakonna liige ning on ka põhjus väljaarvamiseks.  Ka IRLil on põhimõtteliselt selge määratlus, kuigi vähem kui pool aastat tagasi said uuteks liikmeteks tapja, peksja, varas, petis ja roolijoodik.

Siiski on loogiline, et erakondade liikmed ei soovi oma ridadesse ega juhtorganitesse kriminaalkaristust kandvat isikut ning ka tänased erakondade põhikirjad võimaldavad seda välistada. Kuid olukorras, kus erakondade põhikirjad sätestavad oluliselt täpsemini liikmete kohustused a’la peab tasuma liikmemaksu, toetama erakonna valimiskampaaniat ning keda ühel juhul võib automaatselt erakonnast välja arvata kui ta hääletab vastu fraktsiooni otsustele, siis kõik erakonnad võiksid oma põhikirjades selgelt välja tuua, et:

  1. Erakonna liikmeks ei saa võtta kriminaalkaristust kandvat iskut. 
  2. Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui tema kriminaalasjas on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.