Hambaravi erakondade programmides

Eestlane läheb hambaarsti juurde siis, kui tal hakkab valus. Kui hambaarst võtab valu ära, siis hakkab eestlasel uuesti valus. Ta näeb arvet.

2014. aasta oktoobris-novembris tuli meedia huviorbiiti eestlaste hambaravi teema, Päevaleht avas lausa eraldi alamlehe “Hambutu Eesti“. Kui 2011. aasta valimisprogrammidest oli hambaravihüvitis kirjas vaid Keskerakonna omas, siis nendel valimistel räägivad hambaravist kõik.

Hambutu Eesti

Väljavõtted erakondade programmidest:

SDE

Toetame hambaravi järgmiselt:

  • toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga kolme aasta kohta;
  • tõstame vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise praeguselt 256 eurolt 350 euroni kolme aasta kohta;

Keskerakond

Seame sisse täiskasvanute hambaravihüvitise 200 euro ulatuses, mida hüvitatakse patsiendile kolme aasta jooksul. Eakatele võimaldame ülejääva proteesiraha eest hambaravi.

Reformierakond

… viib ellu hammaste tervist radikaalselt parandava programmi “Naeratav Eesti”, sealhulgas:

  • tagab enim abivajavatele sihtrühmadele hambaravihüvitise 100 eurot aastas
  • jätkab aktiivselt rahva teadlikkuse tõstmist suuhügieenist ja loob võimalused inimeste õigeaegseks suunamiseks hambahaigusi ennetavatele visiitidele

IRL

Otsused lähtuda täiskasvanud patsientide puhul hambaravi osas eelkõige omavastutuse põhimõttest, on olnud sisuliselt õiged, sest hammaste tervis sõltub eelkõige tervisekäitumisest. Samal ajal on see pannud suure hulga inimesi olukorda, kus nende elukvaliteeti ja töövõimalusi takistavad lagunenud hambad, sest inimestel pole olnud majanduslikke võimalusi hammaste eest hoolitsemiseks. Selle probleemi lahendamiseks loome ajutise hambaravi kriisiprogrammi inimestele, kellel ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud piisavalt sissetulekuid oma hammaste eest hoolitsemiseks. Programmi eesmärk on tagada hammaste korrastamine, lähtudes kokkulepitud standarditest ja riigi rahalistest võimalustest.

Vabaerakond

Ravikindlustus peab tagama ka kindlustatute nii vaimsele kui füüsilisele tervisele tehtud kulutused, sh hambaravikulud (terved hambad on kogu tervise alus). Selle muudatuse täielikuks läbiviimiseks tuleb kõigepealt muuta haigekassa tööpõhimõtteid. Psüühilise erivajadusega sügava puudega inimestele tagame tasuta hambaravi.

EKRE ütleb, et on aeg muuta hambaravi tasuta tervishoiuteenuseks.

Rohelised

  • Vabastame ettevõtete kulutused haiguste ennetusele, tervishoiule, taastusravile, hambaravile ning (omaste)hooldusele erisoodustusmaksust.
  • Vabastame erisoodustusmaksust ravi, sealhulgas hambaravi ning taastusravi ja tõhusad haiguste ennetamise viisid. Rohelised on vastava eelnõu Riigikogule esitanud ja esitame seda niikaua, kuni see saab vastu võetud.

Hinnangud

Sotsid ja Keskerakond lubavad konkreetseid numbreid. Sõnastud niivõrd sarnaselt, et tundub nagu oleks üksteiselt maha kirjutatud. Jällegi – üks erakond “teeb teisiti”.

Reform ja IRL räägivad mingist programmist, mis peamiselt tegeleb enim abivajavate sihtrühmadega. “Naeratav Eesti” on küll ilus programminimi, kuid kas seda oleks võimalik lugeda? Google ei anna ühegi vastet. Keskmist palka saav töötaja saab 100 euro asemel ilmselt hambapesu tutvustava voldiku.

Vabaerakond soovib kõigepealt muuta haigekassa süsteemi ja Rohelised räägivad ettevõtjate kulutuste vähendamisest.

Kõige radikaalsem on EKRE seisukoht, mis tõenäoliselt oleks umbes sama tasuta kui IRLi eelmiste valimiste tasuta kõrgharidus. Kuigi valija võib seda mõista kui lubadust, et nüüd saan terve suu kullast hambaid täis panna, siis tehniliselt oleks selline lahendus a’la vabastus esimesest visiiditasust või mingi kindla hambaraviasutuse puhul, kuhu saab peale registreerimise avamist end 2019. aasta veebruariks kirja panna.

Mina arvan, et kõigile täiskasvanutele peaks olema konkreetne bürokraatiavaba hüvitis, mis oleks vähemalt 50 eurot aastas. Hambaarstid soovitavad vähemalt kord aastas hammaste seisu kontrollida. Kui inimene aasta jooksul ei kontrolli, siis selle raha ta “kaotab” ehk see oleks hea motivatsioon regulaarseks hammaste kontrolliks.