Kas Toomas Vitsut sai puhkusehüvitist?

Eelmisel neljapäeval toimus Tallinna Linnavolikogu istung, mille päevakorrapuntidest sai kõige rohkem tähelepanu viimase hetke muutus, millega otsustati Riigikokku suundunud endisele volikogu esimehele Toomas Vitsutile määrata kasutamata jäänud puhkusehüvitise asemel hoopis 3 kuud tulemustasu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Kk05uPR_bvM

Tehniliselt ei ole midagi valesti selles, kui 10-aastat ametis olnud inimesele 3 kuu palga ulatuses tulemustasu makstakse, Riigikogu asendusliikmed saavad alla aastase töö eest sarnase hüvitise. Valesti läks kõik see, kuidas seda tehti.

Päevakorra lõpupoole olnud punktis OE58  “Kasutamata jäänud puhkuse eest hüvitise maksmine” selgitati, et vastavalt seadusele tuleb linnavolikogu esimehe volituste ennetähtaegse lõppemisega endisele palgalisele linnavolikogu esimehele hüvitada kasutamata jäänud puhkus ja maksta välja hüvitis 28 kalendripäeva ulatuses. Hanno Matto küsimusele, kui suurest summast jutt, vastas Toivo Tootsen, et 4324 eurot ja 60 senti.

Kogu järgneva arutelu taandus küsimusele, et kui kasutamata jäänud puhkuse eest hüvitise saamise näol on on linnavolikogu õigusnõunike hinnangul seadusest tuleneva nõudega, siis miks peaks volikogu seda üldse arutama. Või kui volikogul on võimalus arutada, kas siis rikutakse seadust kui ei määrata ning kas volikogul on õigust seda summat oma äranägemise järgi suurendada või vähendada.

Kui arutelud olid peetud ja küsimused küsitud, selgus, et Keskerakond on esitanud ettepaneku, muuta eelnõu 28-päeva saamata jäänud puhkusetasust 3-kuu tulemustasuks (rahaliselt 3*4420 ehk 13 260 eurot). Kuna teemat enam arutada ei saanud läks asi lõpphääletusele, kus see vastu võeti. Volinike õigustatud märkustele, et tegemist ei ole enam sama eelnõuga, mida 20 minutit arutati, tähelepanu ei pööratud.

Mis sai Vitsuti puhkusehüvitisest?

Endisel Tallinna Linnavolikogu esimehel võib tekkida õigustatud küsimus – kui vastavalt seadusele (eelnõu seletuskiri) tuleb välja maksta kasutamata jäänud puhkuseraha, kas antud juhul oli see üks osa määratud tulemustasust või rikub linn seadust selle lisaks mittemaksmisel?