Kes pakub kõige rohkem lastetoetust?

TerevisioonLastetoetused tõusevad, küsimus ei ole kas, vaid mille arvelt ja kuidas? Täna räägiti samal teemal Terevisioonis, kuid ka spetsialistidest perekond Kõrvits ei suutnud täpseid numbreid kokku arvutada.

SDE nutikas lapsetoetus

Kui SDE sai eelmisel aastal valitsusse, siis üks põhinõudmisi oli ajale jalgu jäänud 19,18 eurone lastetoetus kolmekordistada (57,54 eurot). Lõpuks jõuti koalitsiooniläbirääkimistel kokkuleppeni, et alates sellest aastast tõuseb lastetoetus 45 euroni.

Täna on lastetoetus nende valimiste üks põhiteemasi. Idee algataja ehk SDE programmist leiab lause:

“Seame sisse nutika lapsetoetuse, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ning kindlustab igale kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale 200 euro suuruse lasterikka pere toetuse.”

Nutikas lapsetoetusTuleb tunnistada, et SDE nutikas lastetoetus on sõnastatud nii nutikalt, et isegi spetsialistid võivad seda mitmeti mõista. Sarnaselt täna Terevisioonis esinenud perekond Kõrvitsale sain ka mina esimesel lugemisel aru, et sotsid pakuvad kolmelapselise pere korral (75+25)+(75+25)+(200+25) ehk 425.- eurot, kuid tegelikult on valem (75+25)+(75+25)+(100+25)+200 = 525.- eurot

SDE nutikus seisneb selles, et kogu raha ei lähe vanematele, vaid 25 eurot läheb otse huvitegevuseks. Eeldavasti mõeldud ka 1-kuustele beebidele?

Reform: 300 eurot kolmandale

Reformierakonna programmis on lastetoetuse kohta:

“Arendab edasi demograafiliselt toimivat perepoliitikat – kolmandate laste sünni ergutamiseks maksab alates pere kolmandast alaealisest lapsest toetust 300 eurot kuus”

300

Reformierakond jätaks seega esimese ja teise lapse toetuse samale tasemele ja tõstaks hüppeliselt vaid kolmanda lapse toetust 100lt eurolt 300 peale. 3-lapselise pere näitel on seega lastetoetus kokku 45+45+300 = 390 eurot. 

Keskerakond “teeb teisiti”

Erakond, kelle valimisloosungiks on “Teeme teisiti”, kirjeldab oma programmis lastetoetusi lausega, mille esimene osa oleks nagu võetud SDE, teine Reformierakonna programmist:

“Tõstame lastetoetusi – esimesele ja teisele lapsele 75 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 300 eurot kuus”

Seega Keskerakond lubab kolmelapselise pere puhul lastetoetust 75+75+300 ehk 450.- eurot. 

Lugesin kolm korda läbi Keskerakonna programmi 1,5 lehekülge pikka sissejuhatuse. Erakond, kes lubab alates 3 lapsest 450 eurost lastetoetust, räägib selles tööhõivest, 1000 eurosest palgast, pankade kasumi maksustamisest ja isegi saatkondadest, kuid ei maini rahvaarvu suurendamise olulisust ning lastetoetuse vajalikkust.

IRLi programmis konkreetseid numbreid lastetoetusele ei ole, kuid ka IRLil programmi sissejuhatus lõpeb lausega… ja meie peredes kasvaks rohkem lapsi“. Vabaerakond lubab tõsta pere- ja lastetoetused inimväärsele tasemele ning EKRE lubab suurendada vajaduspõhiseid lastetoetusi ja vähendada bürokraatiat toetuse saamiseks.

Lastetoetused tõusevad!

Lastetoetused on nende valimiste üks peamisi “kes-lubab-rohkem” teema, mis kindlasti puudutab kõiki, kellel lapsed olemas või tulemas.

Kõige rohkem puudutab lastetoetuse teema aga tulevase koalitsiooni läbirääkimisi. Vähem kui aasta tagasi toimunud läbirääkimistel kauplesid Reform ja SDE lõpuks 12 euro üle (ehk kas lastetoetused kolmekordistatakse ehk tõstetakse 57 euroni, kuid lõpuks jäädi pidama 12 eurot madalamal 45 euro peal, mis sellest aastast kehtima hakkas). Toetuste tõstmiseks 19 eurolt 45le tehti korralikud kärped ja saadi hakkama.

Suure tõenäosusega moodustavad uue koalitsiooni erakonnad, kus lastetoetuse tõus on mõlemal paberil ehk läbirääkimiste käigus ei saa sellest loobuda. Kui täna saab 3-lapseline pere 45+45+100 = 190 eurot, siis peale valimisi on minimaalne tõus 200, maksimaalne 335 eurot.

Järelikult ei ole enam küsimus kas, vaid kuidas ja mille arvelt lastetoetused tõusma hakkavad?