Suur statistiline ülevaade 2021. aasta KOV valimistest

17. oktoobril 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerib 10 025 inimest. Valitavaid kohti on 1717 ehk keskmiselt kandideerib 5,8 inimest ühele kohale.

Rohkem kui kümme tuhat rida avalikke andmeid annab aga võimaluse veelgi põnevamaks statistikaks, näiteks erakondade ja erakondliku kuuluvuse, haridustasemete, rahvuse ja vanuse järgi. Kandideerivad ka mitmed nimekaimud, kus vähemalt ühel juhul on ühes nimekirjas kaks sama nime ja sünniaastaga kandidaati.   

Sergei Smirnov vs Sergei Smirnov

Sergei Smirnov 1
Sergei Smirnov 2

Narva linnas kandideerib Keskerakonna nimekirjas kaks 1961. aasta 30. kuupäeval sündinud ja kõrgharidusega Sergei Smirnovi. Üks on Keskerakonna liige, teine 2007. aastast enam mitte

Kuus suuremat erakonda

KOV 2021 kandidaadid

Kuus suuremat erakonda 2021 KOV valimistel on: 

 • Keskerakond – 1757 kandidaati, neist erakonna liikmeid 1064 (60,6%)
 • EKRE – 1368 kandidaati, neist erakonna liikmeid 1032 (75,4%)
 • Reformierakond – 1205 kandidaati, neist erakonna liikmeid 683 (56,7%)
 • Isamaa – 1094 kandidaati, neist erakonna liikmeid 594 (54,3%)
 • SDE – 395 kandidaati, neist erakonna liikmeid 243 (61,5%)
 • Eesti200 – 346 kandidaati, neist erakonna liikmeid (59,2%)

Kuue suurema erakonna kandidaadid (6165) moodustavad 61,5% kõikidest kandidaatidest, väiksemad erakonnad ja üksikandidaadid (200) moodustavad 2% ja 36,5% valimistel kandideerijatest on mõne valimisliidu nimekirjas. 

Iga erakonna nimekirjas kandideerib 10-42 inimest, kes on tegelikult mõne teise erakonna liige, kokku on kuues suuremas erakonnas selliseid inimesi 146. Mõni selline inimene on juba oma erakonnast lahkunud või välja visatud, kuid valimiste statistikas seda ei kajastata, sest peale 4. oktoobrit nimekirjades enam muudatusi ei tehta, seda ka juhul, kui kandidaat peaks vahepeal ära surema. 

Mõne teise erakonna või eelkõige valimisliidu nimekirjas kandideerib kõige rohkem Isamaa liikmeid (197), kuid arvestades kandidaatide arvu on see osakaal kõige suurem sotsidel (193). Reformierakonna liikmeid muudes valimisliitudes ja erakondades on 116, Keskerakonnal 99, EKRE-l 50 ja Eesti 200-l 34.

Haridustasemed

KOV kandideerimise ankeedil pidi kandideerija märkima oma haridustaseme vastavalt, kas kõrgharidus, keskharidus, põhiharidus või on kandidaat põhihariduseta. 

Selles märkisid: 

 • 16 kandidaati (0,2%), et neil ei ole põhiharidust.
 • 389 kandiaati (3,9%), et neil on põhiharidus. 
 • 4170 kandiaati (41,6%), et neil on keskharidus.
 • 5450 kandiaati (54,4%), et neil on kõrgharidus.

Üle poole kõikidest 2021 KOV kandidaatidest ehk 54,4% on kõrgharidusega, mis on kõrgem kui Eesti keskmine haridustase. Kuue suurema erakonna lõikes on aga protsendid järgmised. 

Reformierakond 2021 KOV haridustase

Kõige suurem kõrgharidusega kandidaatide osakaal on Eesti200-l (72%), järgneb SDE (65,1%) ja Reformierakond (63,7%). 

Keskerakond 2021 KOV haridustase
EKRE 2021 KOV haridustase

Isamaa erakonnal on kõrgharidusega kandidaate 60%, Keskerakonnal 56,3%, EKRE-l vaid 32,5%. 

Eesti200 võib nende andmete põhjal öelda, et kõrgharitud kandidaatide osakaal on nende erakonnas kõige suurem, sotsid võivad öelda, et nad on teisel kohal, kuid mõlemal on kandidaatide nimekiri teistest oluliselt lühem.

Hetkel Eesti populaarseim erakond peab aga tunnistama, et nende kandidaatide keskmine haridustase jääb teistele suurematele erakondadele ja kandidaatide keskmisele selgelt alla. Haridustase ei ole kindlasti ainus näitaja, mille puhul teha valikut, kuid kandidaatide avalikust infost on see infokild vast üks oluliseimaid.  

Vanim ja noorim

 • Vanim KOV kandidaat on Isamaa nimekirjas Lasnamäel kandideeriv 92-aastane Ralf Kaup, kes Äriregistri andmetel lahkus 20.09.2021 EKRE-st. Rohkem kui 80-aastaseid kandidaate on kokku 114.   
 • Noorimateks kandidaatideks on eelkõige õpilased, kes vastavalt reeglitele peavad olema 12. septembriks saanud 18-aastaseks, kellest noorim on 6. septembril 18-aastaseks saanud Kastre vallas, VL Meie Kodu kandideeriv Kerda Alla.

Erinevad rahvused

KOV valimistel saavad kandideerida ka isikud, kes ei ole rahvuselt eestlased. Seda võimalust kasutab kokku 31 isikut, kes on pärit üheksast erinevast rahvusest – Soome (12), Saksamaa (6), Läti (4), Leedu (2), Rootsi (2), Holland (2), Belgia (1), Taani (1) ja Sloveenia (1). 

Kontaktandmed ja sotsiaalmeedia kanalid

2021. aasta KOV valimiste kandidaadid pidid ankeedil kohustislikus korras andma vähemalt üks kontaktinfo (e-mail, telefoninumber või postiaadress) ning vabatahtlikult veel kas Facebooki ja/või Twitteri lingi.

Oma Facebooki lingi võimalust kasutas 742 inimest, Twitteri lingi jagajaid oli vaid 74. Peamiselt jagasid inimesed oma isiklikku FB lehte, mõningatel juhtudel oma avalikku FB lehte või lingi oma valimisliidu või erakonna FB lehele. 

Levinuimaks kontaktandmeks oli e-mail, mida kasutas üle 8800 kandidaadi. Ka e-maili formaat ütleb kandidaatide kohta nii mõndagi, näiteks eesnimi.perenimi@gmail.com või muu @ mailiteenuse pakkuja, tundub suhteliselt neutraalsena. Kui e-mail on formaadis @töökoht.ee, @erakond.ee või @isiklik.ee, siis see annab samuti valijatele rohkem võimalusi kandidaadi kohta teada saada. 

Loomulikult leiab nimekirjast ka humoorikamaid lahendusi, kus ei saa välistada, et mõnes omavalitsuses saab valituks isik, kelle e-mail on näiteks rootsikuningas@gmail.com, georg.bush@solo.ee, valgehobu@hot.ee või koopamees6@gmail.com. 

Isiklikul hinnangul peaks Vabariigi valimisteenistus tulevaste valimiste puhul lisama Facebooki ja Twitteri kõrvale kandidaatidele lisavõimaluse jagada oma veebilehte. Paljudel on see olemas näiteks erakonna või valimisliidu domeeni all, üksikud aktiivsemad on selleks loonud oma veebilehe või blogi. 

2021. aasta KOV valimistel kandideerib 1779 inimest vähem kui eelmistel, 2017. aasta valimistel. Sellegipoolest võiksme kõik leida selle hetke, et järgmisel nädalal oma valikud ära teha. Oma valimisringkonnas kandideerivate isikute kohta saate uurida juba täna valimised.ee lehelt